English: Booklet

ТОВ «ЮЖГІПРОРУДА»

 

85 років успішної роботи на ринку проектних послуг

 

                                      

Розробка комплексних техніко-економічних обґрунтувань і проектів будівництва нових і реконструкції діючих гірничо-збагачувальних підприємств, нестандартизованого обладнання.

 

Комплексне проектування кар’єрів, рудників, шахт; дробильно-сортувальних і збагачувальних фабрик; систем хвостових господарств, гідротранспорту й оборотного водопостачання; механізації й автоматизації виробничих процесів; будинків і споруджень промислового, сільськогосподарського й цивільного призначення; об’єктів будіндустрії; об’єктів транспортного, енергетичного господарства; об’єктів охорони навколишнього середовища.

 

Інженерно-геологічні і топографічні вишукування. Промислова і економічна оцінка родовищ корисних копалин. Оцінка впливів на довкілля. Експертиза проектної документації, авторський нагляд. Інжинірингові послуги.

 

Співробітництво з проектними і науково-дослідними організаціями.

 

Ділові зв’язки із провідними вітчизняними й закордонними виробниками обладнання.